Detalle factura

Informacio Consum Taxes Municipals Tributs Generalitat Total Factura Tarifa d'aigua Tarifa d'aigua Tarifa d'aigua

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable