Detall factura

Informacio Consum Taxes Municipals Tributs Generalitat Total Factura Tarifa d'aigua Tarifa d'aigua Tarifa d'aigua

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable