Borsa de treball

BASES DEL PROCÉS SELECTIU 2023/01 per a la creació d'una borsa de treball d'operaris de manteniment de la xarxa de sanejament de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

L’objecte d’aquestes bases és la creació d’una borsa de treball per a possibles contractacions de caràcter temporal per substituir treballadors/es contractació indefinida, mitjançant contracte laboral, d’operaris de manteniment de xarxes de sanejament, inclòs en el grup AP, grup professional 2B del IV Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua (DOGC 5/2/2021), per prestar els seus serveis a l’empresa municipal CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA (en endavant CATSA), que gestiona el servei de manteniment de la xarxa pública de sanejament en baixa de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

A partir de la data de publicació (30/03/23), disposeu de 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud.

Llistat d'admesos i exclosos

Resultats de les proves

Acta definitiva

Descarrega Informació

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable