El Laboratori

 •  

  Som especialistes en l’anàlisi d’aigües de consum i continentals. Per això, el laboratori està dotat dels equipaments més avançats tecnològicament. La qualificació de l’equip de professionals que el gestiona juntament amb el nivell instrumental ens situa al capdavant en la nostra funció.

  • Laboratori Acreditat amb el nº561/LE1218 per ENAC segons la ISO- 17025
  • Laboratori Certificat amb el nº ES16/20607 segons ISO-9001
  • Laboratori Certificat amb el nº ES16/20608 segons ISO 14001
  • Laboratori de salut ambiental i alimentària inscrit com a laboratori acreditat pel Departament de Salut amb nº de registre LSAA-064-95
  • Laboratori Registrat com a Laboratori Acreditat en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb nº de registre 262

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable