Marc Legal

A continuació pot consultar i descarregar-se els següents documents relacionats amb el marc legal de sanejament dels serveis.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable