Recorregut de l’aigua

Dipòsits

Denominació Ubicació Capacitat Diferència de cota des de captació
Montfullà I Montfullà 3.493
Montfullà II Montfullà 3.494
Palau I Palau (vell) 4.563
Palau II Palau (nou) 4.552
Alemanys Alemanys 1.687
Torre Alfons XII Torre Alfons XII 100
Sarrià Sarrià de Dalt 988
Vilarroja Vilarroja 555
Montjuic Montjuic 1.500
Puig d'en Roca Puig d'en Roca 130
Montilivi Montilivi 3.850
Intermig Montjuic Montjuic 30
Total 24.942 m3

Elevació i reelevació

Denominació Origen Destinació Cabal nominal (litre/segon) Cabal Elevat(m3/any) Potència instal·lada (Kw) Grups Mano d'elevació Alçada d'elevació (m)
Elevació d'Alemanys Dipòsit Palau Dipòsit Alfons XII 20 - - - 20 1 bomba de 20CV
1 bomba de 15CV
60
Sobreelevació Alfons XII Dipòsit Alfons XII Torre Gironella 6,60 - - - 5 3 bombes de 4CV 42
Reelevació Palau Dipòsit Palau Zona alta Palau 30,00 - - - 18 2 bombes de 16CV
2 bombes de 6.4CV
1 bomba de 6.5CV
47
27
35
Sobrepressió de Sarrià Dipòsit Sarrià Sector Sarrià 2,78 - - - 22 2 bombes de 3.5CV 40
Elevació Vilarroja Xarxa distribució Dipòsit i xarxa Vilarroja 10,00 - - - 9 2 bombes de 10CV 36
Pi de la Bateria Dipòsit Sarrià Vivendes Crup pi de la Bateria 2,5 - - - 3 1 bomba de 2CV 15
Elevació Salesians Xarxa distribució Dipòsit de Montjuic 11,00 - - - 40 2 bombes de 40CV 125
Sobreelevació Zona Alta Vilarroja Xarxa distribució Sector Alt Vilarroja 2,70 - - - 5 1 bomba de 4CV
1 bomba de 3CV
65
Sobreelevació Montjuic Dipòsit Montjuic Xarxa Zona Alta Montjuic 2,77 - - - 8 3 bombes de 2.5CV 30
Elevació Puig d'en Roca Xarxa distribució Dipòsit de Puig d'en Roca 6,00 - - - 10 3 bombes de 5.4CV 40
Sobreelevació Puig d'en Roca Dipòsit Puig d'en Roca Vivendes Puig d'en Roca 0,83 - - - 2 2 bombes de 1.34CV 40

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable