Control d'avaries

 • Les avaries en la xarxa són el principal succés distorsionador del servei. Hi ha de dues classes, les fortuites i les provocades. Les primeres poden ser reduïdes amb un pla adequat de renovació i millora de xarxa i amb una correcta planificació de les campanyes de recerca de fuites i incidències.

  Pel que fa a les avaries provocades, s'intenta que les empreses d'obra civil que actuen a la via pública prenguin les mesures preventives necessàries (informació, coordinació i prevenció) per tal de reduïr-les al màxim.

  No sempre ho aconseguim i el resultat es la interrupció del subministre a l'abonat.

 • Qualitat del Servei

  Cicle de l'Aigua del Ter, S.A. sap que la implicació del treballador en la feina és crucial perquè aquesta sigui realitzada correctament.

  És per això que fa cursos formatius per als operaris de Servei, on s'expliquen les singularitats de la seva feina i les conseqüències que les seves accions poden tenir sobre l'aigua que l'usuari consumirà. També proposa un procés de reciclatge formatiu per mantenir els conceptes elementals.

 • Reducció d'Avaries en Xarxa

  Per aconseguir reduir l'índex d'avaries en la xarxa, Cicle de l'Aigua del Ter, S.A. opta per dues vies:

  Substitució de línies de transport i distribució que presenten alts índexs d'averies.
  Substitució de línies de transport i distribució de materials obsolets o mediambientalment nocius per materials més segurs.
  Substitució de fibrociment, plom, PVC i  canonades de planxa recoberta d'asfalt pel polietilè de baixa i alta densitat i la fosa dúctil.

 • Reducció del temps d'interrupció

  Un aspecte que contribueix en part a mantenir un bon nivell de qualitat de subministre i que l'abonat percep de forma immediata és la quantitat de interrupcions que experimenta el subministre d'aigua potable en un període de temps determinat.

  Cicle de l'Aigua del Ter, S.A. treballa per reduir, al mínim, el temps d'interrupció del proveïment d'aigua als usuaris en casos d'avaria. Està introduint avenços tecnològics que permetin invertir menys temps en les reparacions, com per exemple brides autoblocants, abraçadores d'acer inoxidable, unions ràpides. Com a tractament preventiu, també se substitueixen les línies que presenten elevats índexs d'avaries i s'utilitzen materials de difícil ruptura (polietilè d'alta i baixa densitat i fossa dúctil).

 • Reducció de la contaminació mediambiental

  Els treballs realitzats a la via pública pels operaris del Servei afecten al normal devenir de la ciutat. Les distorsions generades afecten bàsicament a:

  • Fresses generades pels alternadors.
  • Fresses generades pels martells i amoladores.
  • Fresses generades per les càrregues i descàrregues.
  • Fresses generades pel trànsit de vehicles.
  • Emissions de fums de combustió d'alternadors.
  • Disfuncions induïdes al trànsit rodat.
  • Disfuncions induïdes al trànsit peatonal.

   

   

   

  Cicle de l'Aigua del Ter, S.A. adopta una sèrie de mesures per reduir al mínim aquestes molèsties. Per reduir les emissions de fum s'estan introduint alternadors de baixes emissions. Per reduir la fressa generada pels treballs fets a la via pública es preveu la introducció de grups amb menor càrrega acústica. S'està estudiant, també, un tipus de martell trencador elèctric amb doble esmorteïment. Per interferir el mínim possible en el trànsit rodat, s'estan implantant senyalitzacions més visibles, llums a les barreres i planxes de protecció menys sorolloses i senyalització viària provisional. Cicle de l'Aigua del Ter, S.A. vol mantenir els seus usuaris informats de la tasca que duu a terme i de les millores que introdueix en el sistema.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable