Descripció General

  • L’estació de tractament d’aigua potable es troba ubicada al terme municipal de Bescanó, al barri de Montfullà, i a una cota de 150 metres sobre el nivell del mar.
  • La planta es va innaugurar l’any 1.975, i des de llavors, s’han produït diferents ampliacions tan de capacitat com de qualitat de l’aigua per arribar, en l’actualitat, a una capacitat de tractament de 1.410 litres/segon, complint els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà  establerts en el RD 140/2003 del 7 de febrer.

 •  
  • L'ETAP rep l’aigua a tractar a través de dues canonades de diàmetre 1.200 mm i 800 mm que provenen de la captació del Pasteral II.La captació es troba a una cota de 162,94 metres sobre el nivell del mar i en conseqüència el transport es realitza per gravetat arribant com a màxim a 1.410 litres/segon, repartint-se 380 litres/segon per la canonada de 800 mm i 1030 litres/segon per la de 1.200 mm. Aquest cabal arriba a l’Obra d’Arribada que el distribueix cap els decantadors, filtres de sorra i filtres de carbó actiu. El tractament que es realitza a l’aigua és del tipus fisico-químic en diversos processos.

 •  
   
   
  • Tant l’arribada d’aigua com la distribució d’aquesta dins els processos de potabilització es realitza per gravetat, no siguent així, la distribució de l’aigua de sortida que requereix d’equips d’impulsió descrits més endavant.

   

  • L'ETAP subministra aigua potable a les xarxes de les ciutats de Girona, Salt i Sarrià de Ter i al mateix temps alimenta a través d’altres gestors la Costa Brava Centre i les poblacions de Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Bescanó, Quart i Aiguaviva.

 •  
   
   
  • La Planta té una potència elèctrica instal·lada de 1.400 Kw subministrats per la companyia elèctrica en mitja tensió amb un transformador a baixa situat dins el recinte de la planta. El consum mig anual és de 2.500.000 Kw anuals. Per tal de garantir el subministrament elèctric en cas d’avaries de la xarxa, hi ha instal·lats grups electrògens en commutació automàtica que subministren l’energia necessària per al funcionament de la planta.

 •  

  • Dins el recinte de la ETAP es troba una planta solar fotovaltaica construïda l’any 2004 amb una potència instal·lada de 30kW connectada a la xarxa de la companyia elèctrica amb una producció anual mitja de 32.000 kW anuals. 

   
  • El funcionament de tots els processos està totalment automatitzat gràcies a un programa SCADA i diferents autòmats repartits per tota la planta que controlen tots els paràmetres necessaris per garantir el bon funcionament d’aquesta. 

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable