Màxima intensitat

Per tal de visualitzar els períodes de màxima intesitat, seleccioni l’estació de pluviometria, el període i l’intensitat desitjada.

Selecciona els pluviòmetres

Selecciona les dates

Selecciona la intensitat (l/m2/h)

Pluviòmetre Intensitat (l/m2/h) Data Hora

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable