Planta fotovoltaica

 • Dades generals

  Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa de 28,62 Kwp

  Cicle de l'Aigua del Ter, S.A. compta amb una instal·lació fotovoltaica ubicada a MONTFULLÀ-BESCANÓ. Es tracta d’una instal·lació connectada a xarxa de 28,62 kWp i en funcionament des de l’any 2004.

  A banda de la producció energètica, la planta fotovoltaica té un marcat caràcter didàctic, doncs anualment un important nombre d’estudiants la visiten.

 • Dades tècniques

  A nivell tècnic, la planta fotovoltaica E.T.A.P. MONTFULLÀ-BESCANÓ compta amb les següents característiques:

  • Superfície ocupada: 1.073m2
  • Panells: 180 panells monocristalins ISOFOTON MODEL I-159
  • Inversors: 6 inversors INGETEAM 5kW
  • Inclinació i orientació dels panells: 35º sud
  • Software: Per seguiment i control de rendiment a distància via mòdem
  • Estructures fixació panells: Alumini extrusionat i fixat amb perns sobre formigó
  • Estalvi emissions gasos contaminants: 32 TN Co2-90 TN Sox

Dades econòmiques

 • Producció estimada:34.080 kWh/any – confirmat amb proves de rendiment reals
 • Dades de radiació pel càlcul:Atlas de radiació solar editat per l’Institut Català de l’Energia
 • Facturació real a companyia:14.993,00 €
 • Retorn inversió previst incloses subvencions:8 anys
 • Inversió total:185.000 € d’equips i 18.500 € d’obra civil.
 • Subvencions:línia ICO-IDEA-ICAEN 
  · Subvenció al capital: 38.079,42 € 
  · Subvenció interessos: 14.659,88 €

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable