Perfil del contractant

Portal de CONTRACTACIÓ PÚBLICA  Document europeu únic de contractació (DEUC)   Instruccions de contractació

Licitacions pendents d'adjudicar (2)

Adjudicacions (19)

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable