Història

Síntesi històrica

 • 1864

  Fundació del Servei

  El Servei d'abastament d'aigua potable de Girona fou implantat per iniciativa privada l'any 1.864 a través del Sr. Josep Abelló

 • 1900

  Continua l’evolució

  La titularitat del Servei es traspassà a Llensa i Masias s.l. que continua desenvolupant la gestió com a servei privat

 • 1920

  Traspàs de la Titularitat

  La titularitat del Servei passa a la societat Aguas Potables de Gerona, S.A. també d'àmbit privat

 • 1950

  L’Ajuntament de Girona municipalitza el Servei

  Passant a partir d'aquest moment la gestió a ser gestió directe de l'Ajuntament

 • 1976

  Servei en Concessió

  Es dona el Servei en concessió administrativa a l'empresa Girona, s.a. que l'explota fins l'any 1.992

 • 1992

  Societat Mercantil

  Es crea un societat mercantil d'economia mixta entre el soci privat Girona, s.a. i els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, que en l'actualitat està gestionant el Servei.

Millores a la infraestructura

 • 1920

  Construcció del pou del c/ Perill.

 • 1921

  Construcció del dipòsit d'Alemanys de 2000 m3.

 • 1930

  Construcció del dipòsit de T. Alfons XII de 100 m3.

 • 1950

  I fins el 1970. Construcció dels pous d'abastament.

 • 1955

  Construcció del dipòsit de Palau de 5000 m3.

 • 1973

  Construcció del dipòsit de Sarrià de Ter de 988 m3. Portada d'aigües del Pasteral II.

 • 1975

  Construcció de l'ETAP de Montfullà i dipòsits de Salt-Sarrià de Ter.

 • 1979

  Implantació de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable al municipi de Salt.

 • 1985

  Construcció del dipòsit de Palau II.

 • 1986

  Construcció de la 1a fase d'ampliació de l'ETAP de Montfullà.

 • 1989

  Construcció del doblatge de la Portada d'aigües del Pasteral II.

 • 1991

  Construcció de la 2a fase d'ampliació de la ETAP de Montfullà amb la portada d'aigües a la Costa Brava Centre.

 • 1992

  Aprovació del pla d'inversions del servei per el període 1992-2003 per import de 5.367.038€.

 • 1993

  Entra en funcionament la 1ra fase del telecontrol de la xarxa i centrals.

 • 1995

  Inauguració del nou laboratori del Servei situat a la etap de Montfullà.

 • 1996

  Entra en funcionament la 2ona fase del telecontrol de la xarxa i centrals.

 • 1997

  Incorporació del servei de sanejament en baixa de la ciutat de Girona.

 • 1998

  Aprovació del pla d'inversions del servei per el període 1998 - 2012 per import de 6,691.000 €.

 • 1999

  Entra en funcionament la 3ra fase del telecontrol de la xarxa i centrals.

 • 2002

  Entra en funcionament la 4ta fase del telecontrol de la xarxa i centrals.

 • 2003

  Redacció del projecte de construcció de la planta de filtració per carbó actiu.

 • 2004

  Disseny i construcció de la Planta Fotovoltaica situada a la E.T.A.P. de Montfullà.

 • 2005

  Redacció del projecte d’ampliació del laboratori del servei d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.

 • 2006

  Inici de les obres d’ampliació del laboratori del servei.

 • 2007

  Finalització de les obres d’ampliació del laboratori del servei.

  Entren en fase de licitació les obres d’ampliació de la E.T.A.P. fins a 1410 l/s i del tub de transport de diàmetre 1200 mm.

 • 2008

  S’adjudiquen les obres d’ampliació de la E.T.A.P.

 • 2009

  Execució del pla d’inversió per import de 574.485 €.

 • 2010

  Proposta del pla d’inversió per import de 305.687€.

  Inici de les obres del nou dipòsit de Montilivi. Inversió prevista: 822.388€.

 • 2011

  Entra en servei el dipòsit de Montilivi.

 • 2012

  Finalitzen les obres del doblatge de la ETAP de Montfullà que permetran tractar fins a 1410 l/s.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable