Esquema Funcionament

 • L’esquema que es presenta a continuació ens indica el recorregut de l’aigua dins de l'ETAP des de l’entrada de l’aigua a tractar fins la sortida de l’aigua tractada. Com es pot observar, l'ETAP consta d’una obra d’arribada general que és la que distribueix el cabal d’entrada cap als tres grups de decantadors existents. Aquests poden estar operatius o no en funció de les necessitats de consum.

   

  És per això que la planta ofereix diverses possibilitats de recorreguts en funció dels decantadors o filtres que es trobin en funcionament. A més, en funció de les necessitats de les dos grans línies de consum, que són Girona i Costa Brava, es poden connectar les sortides d’aigua tractada cap a una línia o l’altre.

 • Els dipòsits on queda emmagatzemada l’aigua tractada són tres:

  Dipòsits de Palau (9.115 m3)

  • Aquests son els dipòsits principals de la xarxa de la ciutat de Girona i alimenta, al mateix temps, la resta de dipòsits situats en la ciutat. De l'ETAP de Montfullà surt una canonada de diàmetre 700 mm, que alimenta exclusivament aquests dipòsits per gravetat.

 •  

  Dipòsit de Costa Brava (4.500 m3)

    

  • L’aigua que subministra l'ETAP a la Costa Brava Centre a través d’un altre gestor queda emmagatzemada en aquest dipòsit que es troba situat fora de les instal·lacions de la planta gràcies a un equip de sobreelevació.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable