Tarifes del servei d'aigua

Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança

TARIFES D'AIGUA - CONSUMS DOMÈSTICS I ASSIMILATS

Per valorar els consums realitzats per abonats classificats dins de la sèrie domèstica els preus seran els següents.

Domèstic

Trams de consum Bloc € / m3
< = 9 m3 / mes Bloc 1 0,162097
> 9 < 12 m3/mes Bloc 2 0,606625
> 12 <= 15 m3/mes Bloc 3 0,897805
> 15 m3/mes Bloc 4 1,130749
Tarifa de fuites 0,582360
 • Preus sense IVA si no s'especifica el contrari.
 • Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança

Article 14. Reduccions de la tarifa. Tarifa social. Pels abonats al servei que justifiquin la seva condició de vulnerabilitat social els hi serà d'aplicació els següents preus per consum d'aigua.

Social

Trams de consum Bloc € / m3
< = 3 m3 / mes Bloc 1 0,000000
> 3 <= 9 m3/mes Bloc 2 0,162097
> 9 <= 12 m3/mes Bloc 3 0,606625
> 12 <= 15 m3/mes Bloc 4 0,897805
> 15 m3/mes Bloc 5 1,130749

Bonificació família nombrosa.    

Per aquelles unitats familiars que justifiquin la seva condició de família nombrosa es realitzarà una ampliació dels m3 en funció de la variació del nombre de persones que integren la unitat familiar classificada com família nombrosa. Aquesta ampliació es realitzarà ampliant el llindar de m3 del segon bloc a raó de 9 m3 per trimestre per cada persona que excedeixi de 4. Alhora, aquestes unitats familiars disposaran d’una bonificació del 50% de l’import corresponent a la quota fixa del servei.

 • Preus sense IVA si no s'especifica el contrari.
 • Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança

TARIFES D'AIGUA - CONSUMS COMERCIALS:

D'aplicació al consum que realitzin els abonats al servei que disposin d'un comptador de 13'' o 15'' i que realitzin una activitat econòmica no classificada d'industrial.

Tarifes per venda d'aigua

Comptador de 13” Fins a m3 € / m3
Comercial 13 9 0,169855
9999 1,067660
Comptador de 15” Fins a m3 € / m3
Comercial 15 9 0,169855
9999 1,067660
 • Preus sense IVA si no s'especifica el contrari.
 • Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança

TARIFES D'AIGUA - CONSUMS INDUSTRIALS

Model de dos blocs i dos preus on el salt de bloc es determina en funció dels m3 assignat com a llindar del tipus de comptador instal.lat, sent els preus següents:

 1. Preu bloc 1: 0,630890 € per m3
 2. Preu bloc 2: 0,931776 € per m3

Canvi de Bloc Industrial

Tipus de Comptadors Llindar M3 Trimestre
Comptador 15 mm 60
Comptador 20 mm 160
Comptador 25 mm 250
Comptador 30 mm 270
Comptador 40 mm 350
Comptador 50 mm 530
Comptador 65 mm 3000
Comptador de 80 mm 3000
Comptador de 150 mm 3000
 • Preus sense IVA si no s'especifica el contrari.
 • Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança

QUOTES DE SERVEI PER ABONATS DOMÈSTICS I ASSIMILATS:

Quota fixa o de servei

Comptadors Tarifa 2023
€ / MES
Comptador 13 mm 1,344800
Comptador 15 mm 1,833731
Comptador 20 mm 3,015475
Comptador 25 mm 4,219101
Comptador 30 mm 5,939207
Comptador 40 mm 12,329537
Comptador 50 mm 17,900131
Comptador 60 mm 31,964461
Comptador 80 mm 31,964461
Comptador 100 mm 31,964461
Comptador 150 mm 31,964461
Vivendes buides 2,911800
 • Preus sense IVA si no s'especifica el contrari.
 • Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança

QUOTES DE SERVEI PER ABONATS COMERCIALS I INDUSTRIALS:

Quota fixa o de servei

Comptadors Comercial Industrial
€ / MES € / MES
Comptador 13 mm 2,620000 5,240000
Comptador 15 mm 2,620000 5,240000
Comptador 20 mm 4,080000 8,150000
Comptador 25 mm 6,500000 13,010000
Comptador de 30 mm 9,220000 18,440000
Comptador de 40 mm 13,100000 26,210000
Comptador de 50 mm 26,690000 53,380000
Comptador de 65 mm 38,820000 77,650000
Comptador de 80 mm 72,800000 145,590000
Comptador de 100 mm 72,800000 145,590000
Comptador de 150 mm 72,800000 145,590000
 • Preus sense IVA si no s'especifica el contrari.
 • Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança

CONSERVACIÓ DE COMPTADORS:

Per al manteniment i renovació dels comptadors instal.lats i en règim de propietat de l'abonats s'estableixen els següents preus mensuals.

Tarifes per conservació de comptadors

Comptadors Tarifa 2023
€ / MES
Comptador fins 13 mm 0,42
Comptador 15 mm 0,60
Comptador 20 mm 0,96
Comptador 25 mm 1,34
Comptador 30 mm 1,89
Comptador 40 mm 3,91
Comptador 50 mm 5,67
Comptador 60 mm 8,24
Comptador 80 mm 20,68
Comptador 100 mm 33,65
Comptador 150 mm o superior 122,65
 • Preus sense IVA si no s'especifica el contrari.
 • Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança

TARIFES A ALTRES MUNICIPIS:

Per al servei d'abastament d'aigua potable als municipis de Vilablareix, Bescanó, Sant Julià de Ramis, Quart, Aiguaviva i Fornells de la Selva es defineixen els següents preus per al consum d'aigua així els corresponents preus en concepte de quota fixa.

Municipi Quota fixa Preu variable
Vilablareix 34.491,93 € 0,12 €
Bescanó (Poble) 140.929,75 € 0,12 €
Bescanó (Polígon Industrial) 3.309,76 € 0,12 €
Sant Julià de Ramis 40.994,82 € 0,12 €
Quart 58.673,67 € 0,12 €
Aiguaviva 7.480,76 € 0,12 €
Fornells de la Selva 17.445,42 € 0,12 €
 • Preus sense IVA si no s'especifica el contrari.
 • Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable