Organigrama

Consell d'administració
Conseller delegat
Secretaria de direcció
Director tècnic
Cap comptabilitat
Personal comptabilitat
Cap administració
Personal administració
Faltes de pagament
Cap analítica
Personal laboratori
Cap informàtica
Delineants
Cap explotació
Manteniment i obres
Personal laboratori
Encarregat escomeses
Brigades aigua
Oficina tècnica
Cap planta sanejament
Encarregat general
Personal planta
Encarregat general
Personal manteniment

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable