Borsa de treball

BASES DEL PROCÉS SELECTIU 2023/02 per a la creació d'una borsa de treball d'operaris de manteniment i construcció de la xarxa d'aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter

L’objecte d’aquestes bases és la creació d’una borsa de treball per a possibles contractacions de caràcter temporal per substituir treballadors/es contractació indefinida, mitjançant contracte laboral, d’operaris de manteniment de xarxes d’aigua potable, inclòs en el grup AP, grup professional 2B del IV Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua (DOGC 14/07/2022), per prestar els seus serveis a l’empresa municipal CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA (en endavant CATSA), que gestiona el servei de manteniment de la xarxa pública d’Aigua Potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

A partir de la data de publicació (30/03/23), disposeu de 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud.

Llistat d'admesos i exclosos

Puntuació procés selectiu

Descarrega Informació

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable