Borsa de treball

BASES DEL PROCÉS SELECTIU 2023/03 per a la creació d'una borsa de treball d'administratius per l'empresa municipal d'abastament d'aigua potable Cicle de l'Aigua del Ter S.A. (CATSA)

L’objecte d’aquestes bases és la creació d’una borsa de treball per a possibles contractacions de caràcter temporal per substituir treballadors/es contractació indefinida, mitjançant contracte laboral, d’administratius, inclòs en el grup AP, grup professional 2A del IV Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua (DOGC 5/2/2021), per prestar els seus serveis a l’empresa municipal CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA (en endavant CATSA), que gestiona el servei de manteniment de la xarxa pública d’aigua potable i sanejament de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

A partir de la data de publicació (30/03/23), disposeu de 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud.

Descarrega Informació

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable