Borsa de treball

BASES DEL PROCÉS SELECTIU 2023/04 per a la creació d'una borsa de treball d'administratius destinada al departament de comptabilitat de la societat Cicle de l'Aigua del Ter, S.A.

L’objecte d’aquestes bases és la creació d’una borsa de treball per a possibles contractacions de caràcter temporal per substituir treballadors/es amb contractació indefinida, mitjançant contracte laboral, de personal destinat al departament de Comptabilitat, grup professional 2A del IV Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua (DOGC 14/07/2022), per prestar els seus serveis a l’empresa municipal CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA (en endavant CATSA).

A partir de la data de publicació (30/03/23), disposeu de 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud.

Llista d'admesos i exclosos

Resultats definitius

Descarrega Informació

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable