Borsa de treball

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONTRATACIÓ d'un encarregat mecànic en procediment de promoció interna

L’objecte d’aquestes bases és la contractació, mitjançant promoció interna incorporada en l’oferta pública d’ocupació, d’un/a encarregat/da mecànic/a de planta per a l’empresa Cicle de l’Aigua del Ter, s.a. que gestiona la planta Potabilitzadora de Montfullà i diverses centrals dels servei en l’àmbit de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Es preveu que la incorporació al lloc de treball es realitzi en data 31 d’agost de 2023 coincidint així amb la jubilació del treballador que actualment ocupa aquesta plaça.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la seva publicació en la pàgina web (www.catsa.cat ) secció borsa de treball.

 

Girona, a 13 de Juliol de 2023

 

Llista d'admesos i exclosos

Acta definitiva

Descarrega Informació

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable