Pluviòmetres

En l’actualitat, Cicle de l'Aigua del Ter, S.A. disposa d’una xarxa de 4 pluviòmetres ubicats en diferents punts de l'àrea metropolitana que recullen la informació de la pluja en temps real. A més dels registres acumulats en episodis, els pluviòmetres permeten consultar els períodes de màxima intensitat. Pot seleccionar algun dels pluviòmetres de les Oficines Centrals, de Palau, de Montjuïc o de Sarrià de Ter per tal d’ampliar-ne la informació.

  • Data i hora: 2024/06/24, 16:06:20
  • Mesura actual: 0.00 mm/h (mesurat en intervals de 5 min.)
  • Precipitació acumulada /dia : 0.00 mm
Hietograma

Gràfica d’intensitat i precipitació:

Hietograma

  • 0 mm
  • 0 a 10 mm
  • 10 a 30 mm
  • més de 30 mm

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable