Tràmits

Sol·licitud de nova connexió

Requisits previs:


  • No han d'existir deutes per part del promotor/constructor.

Documentació necessària:


  • Sol·licitud de connexió

  • Justificant de càlcul de cabals (signat per el/la tècnic competent)
  • NIF o CIF
  • Plànol d’emplaçament de l’immoble
  • Plànol en planta de la xarxa interior de l’edifici on quedi diferenciada la xarxa de plujanes i fecals juntament amb el punt de sortida a l’exterior de l’edificació
  • Autorització de representació

 

Models

Formulari Sol·licitud de nova connexió

Dades de contacte

Contractant persona física

Contractant persona jurídica

Domiciliació de correspondència

Municipi

Domicili de la finca

Tipus de finca
Tipus de relació

Adjunts

(Formats acceptats: PDF, JPG, PNG, GIF)

Sol·licitud de subministrament
Justificant de càlcul de cabals
DNI del titular del subministrament (cara i dors)
Plànol d´emplaçament de la finca a edificar
Plànol en planta de la xarxa interior de l’edifici
He llegit i accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament: CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Finalitat: Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable