2023-07-26Excepcionalitat per sequera: Restriccions d'aigua

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable