2024-02-04Emergència 1 per Sequera: Restriccions d'aigua

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable