2024-05-13Excepcionalitat per Sequera: Restriccions d'aigua

Segons la RESOLUCIÓ ACC/1608/2024, de 8 de maig, per la qual es declara la sortida de l'estat d'emergència I i l'entrada en estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat, avui data 13/05/2024 Cicle de l'Aigua del Ter S.A. fa el canvi d'emergència a excepcionalitat i així ho publica per coneixement de tots els abonats de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable