2022-01-27Implementació de mesures tecnològiques i organitzacionals en el camp de la ciberseguretat

Cicle de l'AIgua del Ter ha portat a terme una implementació de mesures tecnològiques i organitzacionals en el camp de la ciberseguretat amb l'objectiu de millorar diferents procediments informàtics i així minorar els possibles riscos en matèria de ciberseguretat.

L'actuació s'ha pogut realitzar gràcies al finançament de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ, dins de la convocatòria d'ajuts dels cupons a la indústria 4.0. La societat ha comptat amb la col·laboració de la Fundació EURECAT.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable