25-06-2024 Per dimarts 25/06/24 tall d'aigua programat a c/Can Torroella i c/Joheria Petita

Gestió del servei d'abastament d'aigua potable dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter des de 1993

També et pot interessar

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable