Serveis

Alta del servei

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb l’Alta de Servei. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Requisits previs:


 • La instal·lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzen els nostres inspectors.
 • No han d´existir deutes per part del promotor/constructor.

Documentació necessària:


 • D.N.I / N.I.F. del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat de l'habitatge.
 • Cèdula d´habitabilitat. (Expedida pel Dept. d'Arquitectura i habitatge de la Generalitat de Catalunya.)
 • Butlletí de indústria.(Expedit per l´instal·lador autoritzat que efectua la instal·lació)
 • Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d'una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol·licitud de domiciliació bancària.

Models

Formulari

Dades de contacte

Municipi

Contractant persona física

Contractant persona jurídica

Domicili de la finca

Domiciliació bancària

Tipus de finca
Tipus de relació

Domiciliació de correspondència

Adjunts

(Formats acceptats: PDF, JPG, PNG, GIF)

DNI del titular del subministrament (cara i dors)
Contracte de lloguer o escriptura de propietat de la vivenda
Cèdula d´habitabilitat
Butlletí de indústria
Llicència de primera ocupació
Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament
Escriptura de constitució o poder notarial i autorització
Sol·licitud de domiciliació bancària
He llegit i accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament: CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Finalitat: Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat

Requisits previs:

 • La instal·lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzaran els nostres inspectors.

Documentació necessària:

 • D.N.I / N.I.F. del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat de l'habitatge.
 • Cèdula d´habitabilitat. (Expedida pel Dept. d´Arquitectura i habitatge de la Generalitat de Catalunya.)
 • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d´una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol.licitud de domiciliació bancària.

Models

Formulari

Dades de contacte

Municipi

Contractant persona física

Contractant persona jurídica

Domicili de la finca

Domiciliació bancària

Tipus de finca
Tipus de relació

Domiciliació de correspondència

Adjunts

(Formats acceptats: PDF, JPG, PNG, GIF)

DNI del titular del subministrament (cara i dors)
Contracte de lloguer o escriptura de propietat de la vivenda
Cèdula d´habitabilitat
Butlletí de indústria
Llicència de primera ocupació
Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament
Escriptura de constitució o poder notarial i autorització
Sol·licitud de domiciliació bancària
He llegit i accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament: CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Finalitat: Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat

Requisits previs:

 • La instal.lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzaran els nostres inspectors.
 • No han d´existir deutes per part del promotor/constructor.

Documentació necessària:

 • D.N.I / N.I.F. del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat del local.
 • Butlletí de indústria.(Expedit per l´instal.lador autoritzat que efectua la instal.lació)
 • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d´una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol.licitud de domiciliació bancària.

Models

Formulari

Dades de contacte

Municipi

Contractant persona física

Contractant persona jurídica

Domicili de la finca

Domiciliació bancària

Tipus de finca
Tipus de relació

Domiciliació de correspondència

Adjunts

(Formats acceptats: PDF, JPG, PNG, GIF)

DNI del titular del subministrament (cara i dors)
Contracte de lloguer o escriptura de propietat de la vivenda
Cèdula d´habitabilitat
Butlletí de indústria
Llicència de primera ocupació
Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament
Escriptura de constitució o poder notarial i autorització
Sol·licitud de domiciliació bancària
He llegit i accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament: CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Finalitat: Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat

Requisits previs:

 • La instal.lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzaran els nostres inspectors.

Documentació necessària:

 • D.N.I / N.I.F. del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat del local.
 • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d´una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol.licitud de domiciliació bancària.

Models

Formulari

Dades de contacte

Municipi

Contractant persona física

Contractant persona jurídica

Domicili de la finca

Domiciliació bancària

Tipus de finca
Tipus de relació

Domiciliació de correspondència

Adjunts

(Formats acceptats: PDF, JPG, PNG, GIF)

DNI del titular del subministrament (cara i dors)
Contracte de lloguer o escriptura de propietat de la vivenda
Cèdula d´habitabilitat
Butlletí de indústria
Llicència de primera ocupació
Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament
Escriptura de constitució o poder notarial i autorització
Sol·licitud de domiciliació bancària
He llegit i accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament: CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Finalitat: Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable