Serveis

Enviament de la correspondència

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb el Domicili d'enviament de la correspondència. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Requisits previs:

  • Ser l´usuari del subministrament d´aigua o estar autoritzat.

Documentació necessària:

  • D.N.I./ N.I.F. del titular del subministrament.
  • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
  • Si es tracta de una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.

Models

Formulari de tramitació

Per tal de realitzar el tràmit, ompli el següent formulari amb totes les dades necessàries i els documents requerits.

Dades de contacte

Identificació del titular

Domiciliació de correspondència

Adjunts

(Formats acceptats: PDF, JPG, PNG, GIF)

DNI del titular del subministrament (cara i dors)
Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament
Escriptura de constitució o poder notarial i autorització
He llegit i accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament: CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Finalitat: Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable