Serveis

Canvi de nom

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb el Canvi de Nom. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Documentació necessària:

  • D.N.I / N.I.F. del nou titular del subministrament.
  • Fotocopia D.N.I./ N.I.F. de l´antic titular del subministrament.
  • Autorització firmada per l´antic abonat pel canvi de titular o l´original de la pòlissa de subministrament vigent.
  • Autorització al sol.licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
  • Si es contracta a nom d´una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
  • Sol.licitud de domiciliació bancària.
  • Escriptures de propietat o contracte de lloguer.

 

Requisits previs:

  • Lectura actual del comptador.
  • Liquidar el deute de les factures pendents.

Models

Formulari de tramitació

Per tal de realitzar el tràmit, ompli el següent formulari amb totes les dades necessàries i els documents requerits.

Dades de contacte

Autorització

En/Na amb DNI/CIF cedeixo tots els drets i obligacions de la pòlissa i comptador,

En/Na amb DNI/CIF perquè la companyia d'aigua faci el canvi de nom de l'esmentada pòlissa i comptador.

Adjunts

(Formats acceptats: PDF, JPG, PNG, GIF)

D.N.I / N.I.F. del nou titular del subministrament (cara i dors)
Fotocopia D.N.I./ N.I.F. de l´antic titular del subministrament (cara i dors).
Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament
Escriptura de constitució o poder notarial i autorització
Sol·licitud de domiciliació bancària
He llegit i accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament: CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Finalitat: Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable