Serveis

Bonificació de família nombrosa

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb la Facturació especial del segon i tercer bloc- FAMÍLIA NOMBROSA. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

En el cas de contractes de subministrament d’habitatges on hi resideixi una família nombrosa s’aplicarà una tarifa especial, en cas que ho sol·licitin els titulars o persones autoritzades per el titular, i que consistirà en l’ampliació del segon bloc de facturació traspassant part del consum des de el tercer bloc al segon bloc, tot facturant aquest consum traspassat al preu corresponent a aquest segon bloc.

 

L’ampliació del segon bloc serà a raó de 9 metres cúbics per trimestre per cada persona que excedeix de 4.

 

El procediment per a sol·licitar la bonificació en la facturació per a les famílies nombroses consisteix, en primer lloc, a presentar una sol·licitud segons els requisits que el Servei determini en cada moment i presentant prova de la seva condició de família nombrosa, com pot ser mostrar el carnet corresponent expedit per el departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya o, en el seu defecte, el llibre de família.

 

També cal acreditar que el domicili de la pòlissa on es sol·licita la bonificació es tracti del domicili familiar habitual, aquesta acreditació es pot fer presentant a les oficines del Servei un certificat d’empadronament expedit per a l’Ajuntament, o altre document que el Servei consideri que permet l'acreditació que la residència habitual familiar és en aquest domicili.

Formulari

Dades de contacte

Adjunts

(Formats acceptats: PDF, JPG, PNG, GIF)

He llegit i accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament: CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Finalitat: Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable