Serveis

Sol·licitud de connexió d'aigua

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb la Sol·licitud de connexió d'aigua / sanejament. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Requisits previs

  • No han d´existir deutes per part del promotor/constructor.

Documentació necessària

  • Sol·licitud de subministrament degudament emplenada.
  • Plànol d´emplaçament de la finca a edificar.
  • Provisional d'obres
  • Fotocòpia NIF/CIF
  • En cas de provisional per a obres cal presentar la corresponent llicència municipal d’obres.
  • Justificació documental (projecte, memòria, plànols constructius...) de la superfície declarada a la sol·licitud de subministrament.
  • Autorització de representació.

Models

Formulari

Dades de contacte

Contractant persona física

Contractant persona jurídica

Domiciliació de correspondència

Municipi

Domicili de la finca

Tipus de finca
Tipus de relació

Adjunts

(Formats acceptats: PDF, JPG, PNG, GIF)

Sol·licitud de subministrament
Justificant de càlcul de cabals
DNI del titular del subministrament (cara i dors)
Plànol d´emplaçament de la finca a edificar
Plànol en planta de la xarxa interior de l’edifici
Llicència Municipal
Justificació Documental
Autorització de representació
He llegit i accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament: CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Finalitat: Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable