Serveis

Tarifa ecosocial

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb la Tarifa Social. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

 

 

La tarifa ecosocial s’aplica a les famílies residents a Girona que es trobin en situació de vulnerabilitat energètica. Consisteix en l’aplicació d’un bloc social a un preu de 0,075€/m3 (fins a un màxim de 3m3 mensuals per persona empadronada a l’habitatge) previ al Bloc 1 de la tarifa de preus ordinària i una reducció del 90% la quota fixa de servei, a més d’una bonificació del 90% de les taxes de residus i clavegueram.

La tarifa ecosocial està pensada perquè ningú es quedi sense aigua a casa seva per motius econòmics Un altre dels objectius de la tarifa ecosocial és fomentar l'ús responsable de l'aigua que, segons les recomanacions de l'Agència Catalana de l'Aigua, és de cent litres per persona i dia.

Per tal que es pugui aplicar la tarifa ecosocial, cal que les persones usuàries disposin d’un informe de vulnerabilitat energètica emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona. (http://www2.girona.cat/ca/ssocials_centres_socials)

 

 

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable